FAYDALI BİLGİLER / GÖKNAR AĞACI

Göknar ya da köknar, Çamgiller (Pinaceae) familyasının Abies cinsinden iğne yapraklı ağaç türüdür. 40m'ye kadar boylanabilen göknarlar, kendine özgü formu, gövde kabuğu, iğne yaprakları ve hatta kokusu ile çamgiller familyasının diğer türlerinden ayırt edilebilir. Yapraklarının alt yüzeyinde beyaz çizgiler vardır, kozalaklar sonbaharda olgunlaşınca pulları dökülür. Türkiye'de 213.652 hektar saf göknar ormanı bulunmaktadır.

Yaz-kış yeşil ve boylu orman ağaçları olan göknarların gövdeleri genel olarak çatallanma göstermez, dallar gövdeye çevrel olarak dizilmiştir. Kozalakları yukarıya doğru dik olarak durur, ve bu özelliği ile ladinlarden ayrılır. Abies türünün kökleri kuvvetli ve kazık köktür.

Göknar türleri genellikle yarı gölge ortamlarda iyi gelişme gösterir, nemli ve verimli orman topraklarını tercih etmelerine rağmen, kumlu ve killi topraklarda da iyi gelişirler. Kireçli topraklardan hoşlanmazlar ve kısmi nemi yüksek, yaz aylarının serin ve yağışlı olduğu iklimi tercih ederler.

Kuzey yarımkürede ılıman bölgelerde, yüksek dağlık kesimlerde ve Kuzey Afrika, Himalayalar ve özellikle Türkiye'de çokça yetişirler.