FAYDALİ BİLGİLER / NEDEN AHŞAP ?

Ahşap, tarih öncesi çağlardan beri insanların yapı yapmakta kullandığı en eski ve en yaygın yapı malzemelerindendir. Ağaçlar, kendi besinlerini doğrudan doğruya toprak ve havadan güneş ışığı vasıtasıyla üretirler. Bu, hiçbir canlı hayvan vücudunun yapamadığı son derece karmaşık bir hadisedir.

Ahşap malzemeler günlük hayatın her kısmında son derece çeşitli ve yaygın olarak kullanılır. Kağıt yapımından mobilya yapımına, inşaat endüstrisinden enerji sektöründe ambalaj malzemesi olarak kullanımına kadar, sayısız denebilecek kullanılış yeri vardır.

Günümüzde Lamine ahşap teknolojisi olarak adlandırılan yeni bir yöntem, kimi çevrelerde şimdiden ahşabın önümüzdeki yüzyıl için en akla yatkın yapı malzemesi olduğu düşüncesini yaratmıştır. Ahşap, taşıdığı yüke kıyasla hafif bir yapı malzemesi olup deprem yüklerine karşı sünek davranabilmektedir.

Bu yapı malzemesinin asıl değeri, -insan metabolizmasına uygunluğunun ötesinde- , küresel ısınmaya ve sera etkisine karşı mücadelede taşıdığı önem incelendiğinde daha iyi anlaşılacaktır. Bir yaklaşım, ağaçların düzenli biçimde kesilerek kereste üretilmesi durumunda sera etkisinin azalacağı yönündedir.

Ağaçları tehdit eden başlıca unsurlar ise; fırtınalar, seller, yıldırım, yangın gibi tabii afetler, usulsüz kesimler gibi insanların yaptığı tahripler, bitki hastalıkları olarak sıralanabilir.

Türkiye'de yetişen bazı ağaçların yaşları; meyve ağaçları için 300 yıl gibiyken, örneğin zeytin ağacı için 400 yıl ve kayın ağacı için 900 yıl olabilmekte; meşe, ıhlamur, köknar gibi türler için ise 1000 yılı bulmaktadır. Yine ülkemizde bol miktarda yetişen ağaçlardan köknarın boyu 75 m ve çapı 3 m olabilirken, çam türleri genel olarak 60 m boy ve yaklaşık 1 m çaplarda yetişmektedir.